Židé

Židé patří do semitského národa, což je v podstatě označení pro určitou jazykovou skupinu lidí, dále pak označení pro kulturu i národy. Semitské jazyky patří pod jazyky afroasijské a tvoří jejich samostatnou podskupinu. Semitské jazyky jsou tvořeny jazyky živými i mrtvými.

Počátek Izraelského národa se datuje asi okolo 2. tisíc let př. n. l., v oblasti Blízkého východu. V dnešní době jsou Židé rozšířeni po celém světě. Izrael je malou zemí, která je domovem pro židovský národ, žije zde okolo 5 400 000židů a 5 275 000 jich žije na území Spojených států Amerických. Větší počet židů žije i v Anglii, kanadě, Franci a Rusku (cca 220 000-500 000). Židé jsou často nazýváni i Izraelci, Synové Izraele, Hebrejci či Hebrejové. Hebrejština je jazykem židů a patří mezi velmi těžké jazyky.

Mohlo by se vám líbit...