Jeruzalém

Jeruzalém je hlavním městem Izraele, ale mnoho okolních států považuje za hlavní město Izraele Tel Aviv-Jaffa. Jeruzalém se nachází ve středu Izraele, v Judských horách, které jsou odděleny od Mrtvého moře Judskou pouští. Jeruzalém je největším městem této země a je také velice významným historickým centrem.

Rozloha města je 125,156km2 a žije zde skoro 770 000 obyvatel. Hustota zalidnění je velice vysoká, na km2 zde žije 6 147,5 obyvatel. V Jeruzalému jsou náboženská většina židé, kteří tvoří 65% a menšina jsou muslimové (32%).

Jeruzalém je považován jako jednou z nejstarších měst na světě. Jeho počátky sahají až 4. tisíce l. př. n. l. a pro židy je toto město velice důležitým duchovním místem. Je také označováno za nejsvětější místo judaismu, židovského náboženství. Ve Starém Městě se nachází významné duchovní památky: Chrámová hora, bazilika Svatého hrobu, Skalní dóm, Západní zeď a mešita Al-Áksa, které jsou společně s celým Starým Městem a jeruzalémskými hradbami zapsány na seznam světového dědictví UNESCO.

Mohlo by se vám líbit...